Bepalingen

        Zwientjesclub 

    "Hest om bie die"

                             


           Bepalingen


   A.   Als er gezamenlijk zal worden gedronken, dan geeft de voorzitter of diens                                           plaatsvervanger of één der bestuursleden het sein tot drinken, door te roepen:                                     "DREI MOAL GOUD"

          Hierop roepen de anderen: "ZWIEN"  vervolgens worden "GOUD" en "ZWIEN"

          in totaal drie maal geroepen. Als dit is gebeurd kan men pas beginnen met drinken.   B.  Wanneer één van de leden om wat voor reden ook een rondje geeft, doen we                                      hetzelfde als onder A genoemd. Doch na de laatste keer zwien geroepen te hebben                            gaan alle leden uitgezonderd de gulle gever staan en roepen in koor: "PROOST DOE ZAK"               Dan gaat men weer zitten en gaat de gever staan en roept: "PROOST JOE ZWIENEN"