Reglementen

        Zwientjesclub 

    "Hest om bie die"

                             

      Reglementen


 1. Iedere eerste vrijdag van de maand komen de leden bijeen in het clubhuis.

Aanvang: 20:30 uur.


 1. Toetreding tot de club kost € 5,00 aan inleggeld plus € 2,50 voor het zwientje.

Nieuwe leden zijn verplicht om een rondje te geven.


 1. Wil iemand bijvoorbeeld drie maanden na een reis of feest lid worden, dan moet hij het inleggeld plus drie maanden contributie betalen. Wil men dit niet, dan kan toetreding het beste plaatsvinden in de eerste maand volgend op de reis of feest.


 1. Afwezigheid tijdens vergadering


 • Een lid dat zonder afzegging van de bijeenkomst weg blijft, betaalt een boete van € 5,00.


 1. Iemand die afzegt betaalt een boete van € 2,50. Afzeggen dient bij één van de leden van het dagelijks bestuur te geschieden.


 1. Bij ziekte of dagelijkse werkzaamheden hoeft men geen boete te betalen. Doch men dient

wel af te zeggen.


 1. Een ieder die te laat op de bijeenkomst verschijnt, betaalt een boete van € 2,50.


 1. De contributie bedraagt € 15,00 per maand, het drinkgeld bedraagt € 20,00 per maand  (laatste alleen bij aanwezigheid te betalen).


 1. Dragen zwientje


 1. Alle leden zijn verplicht elk uur van de dag, waar ze zich ook bevinden hun zwientje bij zich te hebben en wel los in één der broekzakken, doch niet in de kleine zak van de spijkerbroek.


 1. Alle leden zijn verplicht, op verzoek van één der leden, waar dan ook hun zwientje te tonen. Indien men het zwientje niet kan tonen betaalt men een boete van € 1,50. Gebeurt dit in een openbare drinkgelegenheid, dan dient men ieder lid dat aanwezig is een consumptie aan te bieden. Dit mag niet in dezelfde zaak herhaald worden door degene die eerder een vertering kreeg.


 1. Het zwientje mag nooit worden afgegeven, hierop staat een boete van € 1,50.


 1. Het is verboden om iemand een zwientje uit de hand te pakken of te slaan met het doel hem dan een boete en consumpties te laten betalen.


 1. Vrijstelling voor het niet bij zich dragen van het zwientje geldt als men in een pyama, zwembroek of sportkleding zonder zakken wordt aangetroffen.


 1. Het is verboden om meer dan één zwientje in het bezit te hebben. Heeft men er één verloren en er een nieuwe voor gehaald en men vindt de oude terug, dan dient er weer één ingeleverd te worden. Hiervoor krijgt men geen geld terug.


 1. Als men een oud zwientje inlevert dat niet meer herkenbaar is, krijgt men € 1,50 terug.


 1. Bij verlies van het zwientje dient men een nieuwe te halen bij één van de bestuursleden. Kosten voor een nieuw zwientje bedragen € 2,50.


 1.        Tenue

       

Tijdens de jaarlijkse zwientjesclubreis wordt het officiële "tenue" gedragen. Bij bijzondere gelegenheden wordt de te dragen kleding op de vergadering bekend gemaakt.


Het zwientjesclub tenue bestaat uit: zwart colbert met embleem, donkerblauwe spijkerbroek of grijze pantalon en witte overhemd met embleem. De emblemen worden tegen betaling verstrekt door de club. De kleding dient men zelf aan te schaffen. Onder overige gegevens zijn de gegevens van een door de zwientjesclub erkend naaiatelier te vinden.


 1.       Lidmaatschap


 1. De vereniging gaat het totale ledenbestand van 25 niet te boven (leden + ondersteunende leden).


 1. Er zullen geen nieuwe ondersteunende leden meer worden toegelaten.


 1. De bestaande ondersteunende leden dienen net als alle andere zwientjes ook een zwientje bij zich te hebben. Tevens hebben ze stemrecht voor de toelating van nieuwe leden.


 1. Ieder lid is verplicht om één keer in de drie maanden aanwezig te zijn. Bij driemaal achtereen wegblijven van de bijeenkomst, met of zonder afzegging, wordt men aangeschreven met het verzoek zich bij de eestvolgende bijeenkomst te verantwoorden.


 1. Op deze bijeenkomst beslissen de aanwezige leden over verder te nemen stappen en/of men wordt geschrapt als lid.


 1. Als men wordt geschrapt als lid of men verlaat de vereniging vrijwillig, dan kan men geen aanspraak maken op de kas.


 1. Bij toetreding van nieuwe leden beslist 2/3 van de aanwezige leden. (stemmen op papier)


 1. Bij huwelijk, geboorte of opname in een ziekenhuis of ernstige ziekte langer dan veertien dagen wordt een cadeau of fruitmand van € 15,00.


 1. Indien men jarig is geweest in de maand voorafgaand aan de bijeenkomst, dan is men verplicht een rondje te geven aan de leden die op de bijeenkomst aanwezig zijn.


 1. Besluiten over veranderingen en bijzonderheden kunnen alleen tijdens een vergadering worden genomen.


 1. Eventuele prijzen op het staatslot worden gedeeld door alle leden plus één (de clubkas). Dit geldt voor prijzen boven de € 2000,00. Alle prijzen beneden de € 2000,00 vloeien terug in de kas.


 1. Indien er op rekening van de vereniging wordt gedronken en men wil een mix drinken dan dient men er vanuit te gaan, dat de vereniging maar één consumptie betaalt, men dient de rest van de mix zelf te betalen. Hierop zal men gezamenlijk toezien.


 1. De persoon die het rondje van de bar haalt moet doorgeven aan degene achter de bar staat voor wiens rekening het rondje is. Dit geldt echter niet op feestavonden en niet op reisdagen.


 1. Bestuursverkiezingen zullen om de twee jaar indien er kandidaten zijn, in de maand februari worden gehouden, of wanneer nodig tussentijds.


 1. In de maanden juli en augustus zijn er geen officiële vergaderingen, Uiteraard zijn alle leden wel van harte welkom.